محمود رحیمی

محمود رحیمی از فعالین دانشجویان ایرانی در شهر کلن بود. او متولد آبادان بود و از طرفداران پروپا قرص جبهه ملی ایران و راه مصدق بود. محمود در سال ۱۳۵۸ به بیماری سرطان مبتلا گشت و در شهر کلن درگذشت.

 

 

 

 

 

 

2