هما ناطق

هما ناطق در سال ١٣١٣ در آذربایجان (اورمیه) متولد شد. هما دیپلم را از دبیرستان نوربخش تهران گرفت و در مهرماه ١٣٣٣ براى ادامه تحصیل به فرانسه (پاریس) رفت. او همان¬جا دوره کارشناسى تا دکتراى خود را در گذراند. رساله پایان¬نامه¬اش درباره احوال و تفکر سید جمال¬الدین اسدآبادى بود. این تحقیق با کمک¬هزینه مرکز ملى تحقیقات علنى فرانسه در سال ١٣۴۶ منتشر شد.
هما در دوران دانشگاه به عضویت کنفدراسیون درآمد و در مسائل سیاسى و انتشارات آن دوره نقش بزرگى داشت. هما در سال ١٣۴٨ به ایران برگشت و از همان سال تا ١٣۵٩ به تدریس در دانشکده دانشگاه تهران پرداخت. پس از حاکمیت جمهورى اسلامى و تصویه دانشگاه¬ها هما دوباره به پاریس رفت و از سال ١٣۶٣ به عنوان استاد تمام¬وقت در موسسه پژوهش¬هاى ایرانى دانشگاه سوربن مشغول به کار شد.
هما ناطق؛ یکى از بزرگترین پژوهش¬گران تاریخ معاصر کشورمان، در سن ٨١ سالگى در نزدیکى پاریس درگذشت.

۳

Leave a Reply