احمد دالری

 احمد دالری در سال ۱۳۳۲ در خانواده ای زحمتکش در شهرآبادان به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی را در شهر آبادان گذراند و جهت ادامه ی تحصیل به انگلستان رفت. در آنجا با کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی اتحادیه ی ملی آشنا گشت و به زودی در زمره ی فعالین آن در شهر براد فورد درآمد و در همین اوان با سازمان مارکسیستی ــ لنینیستی توفان آشنا گشت.
احمد از رفقای اصولی و فعال کنفدراسیون بود. او همواره با متانت و صبوری که خاص وی بود صحبت می کرد و کلامی دلنیشن داشت. از جمله فعالیت های وی  اشغال کنسولگری منچستر بود. وی هم چنین در تدارک   اعتصاب غذای ۵ روزه که در منچستر در اعتراض به کشتار رژیم شاه و به خاطر آزادی زندانیان سیاسی برگزار گردیده بود، شرکت داشت.
هم زمان با انقلاب خلق های ایران در بهمن ٬، رفیق احمد به همراه عده ای از رفقایش رهسپار
ایران گردید و در شهر آبادان به فعالیت پرداخت. بعد از شروع جنگ به سازماندهی مردم محل خود که
با دست خالی مجبور به مقابله با ارتش عراق بودند، پرداخت ولی به زودی تحت تعقیب از طرف
رژیم انحصار طلب جمهوری اسلامی قرار گرفت و مجبور به ترک آبادان شد و به خانواده ی خود در
شهر شیراز پیوست و در آنجا تا زمان دستگیری در بهار ۱۳۶۲ دمی از فعالیت جهت تحقق آرمان
والای پرولتاریا باز ناایستاد. و بالاخره به جرم عضویت در حزب  کار ایران و مبارزه
برای دنیائی خالی از استثمار، توسط جلادان رژیم سیاه دل جمهوری اسلامی و پس از تحمل
شکنجه های بسیار در مهر ماه ۶۲ به دار آویخته شد.

 

 

 

 

1