احمد طاهری

احمد طاهری در مشهد متولد شد و دراواسط دهه ۶۰ میلادی برای تحصیل به آلمان رفت و درآنجا با محافل دانشجوئی چپ آلمانی وهم چنین با کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی آشنا گشت. طاهری در مبارزاتی که به انقلاب اسلامی ۵۷ منتهی گردید، شرکت فعال داشت. او همزمان با انقلاب به ایران بازگشت و به زادگاهش مشهدرفت، به این امید که بتواند در سازندگی کشور نقشی مثبت داشته باشد. این امید اما دوام نداشت. سرکوب و خفقان از راه رسید.
با آغازسرکوب آزادی‌ها در ایران ناگزیر به ترک کشور شد و دگربار به آلمان بازگشت و کار روزنامه‌‌نگاری را که مورد علاقه و حرفه‌اش بود با نشریات آلمانی‌زبان چون روزنامه‌ی”فرانکفورتر” در آلمان و هم‌چنین روزنامه‌های سوئیسی آغاز کرد. بیشتر مقالات، گزارش‌ها و تحلیل‌های او دربارۀ مسائل مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی و بویژه دربارۀ رویدادهای ایران و افغانستان بود.
او پس از سال‌ها زندگی در آلمان دگربار برای ادامه‌ی زندگی بار سفر بست و راهی ایران شد تا در سال‌های پایانی عمرش به یک زندگی آرام در ایران دست یابد ولی این بار نیزموفق نشد و دگربار تن به مهاجرت داد و سرانجام به علت بیماری سرطان ریه در سن ۸۵ سالگی در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ در شهر فرانکفورت آلمان درگذشت.
طاهری نه تنها به ادبیات ایران بسیار علاقمند و آشنا با آن بود، بلکه در این عرصه مطالعه و تحقیقاتی نیزانجام داده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

1