اسکندر قنبرزاده

اسکندر در سال ۱۳۳۰ در یک خانواده شریف کارگرى در شهر آبادان به دنیا آمد و در دامن زحمتکشان پرورش یافت. دوران دبستان و دبیرستان را در جنگ با فقر و فلاکت گذراند. و پس از دریافت دیپلم به سپاه دانش رفت تا بتواند به روستائیان و کودکان روستا خدمت کند. در سال ۱۳۵۵ به منظور ادامه تحصیل و کار و کمک به خانواده عازم آمریکا شد. او در حین تحصیل و کار به سرعت به صفوف جنبش دانشجویى پیوست و به عضویت کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانى در آمد. او در عرصه مبارزات و تظاهرات پیشرو و پیشقدم بود. اسکندر در عرصه جنبش دانشجویی ارضاء نشد و خودش را به این مبارزه محدود نکرد و به همین منظور در سال ۱۳۵۷ در یکى از هسته­ هاى هواداران اتحادیه کمونیستهاى ایران متشکل شد. و در جهت بازگشت به ایران و ادامه مبارزه در میان زحمتکشان را تدارک دید. انقلاب براى او مسئله مرگ و زندگى طبقه­ اش بود. اسکندر در مرداد ۱۳۵۷ به همراه قریب ۸۰۰ نفراز اهالى آبادان در جنایت سینما رکس آبادان جان باخت و دفتر زندگى پربارش بسته شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1