اصغر تفنگ سازی

اصغر از جمله فعالان کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در آلمان بود که در تحکیم آن نقشی فعال داشت. در این راه افشاگری‌های او از رژیم شاه به یادماندنی‌ست. در همین راستا می‌توان به مقاله‌اش با عنوان “پنجاه سال خیانت و جنایت رژیم پهلوی” به سمینار گوتینگن در آلمان اشاره کرد.
او طرفدار اتحاد تمام نیروهای ملی و چپ در کنفدراسیون بود. گرچه خود با مطالعه و بررسی، از خط مشی ملی و مصدقی عبور کرده و به جبهه چپ و “سازمان انقلابی” پیوسته بود، پیوسته‌ایام از وحدت همه نیروهای مترقی در کنفدراسیون دفاع می‌نمود.
اصغر در رأس هیئتی به سال ۱۹۷۷ به منظور کمک و آموزش از جنبش آزادی¬بخش فلسطین عازم فلسطین شد و به مدت ۲ سال در آنجا خدمت کرد. گزارش فعالیت گروه را به صورت جزوه¬ای در اختیار کنفدراسیون قرار داد.
اصغر در اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۳ در تهران درگذشت.

 

 

 

3