ایرج شیریالی

ایرج متولد ۱۳۳۵ بود. پس از اخذ درجه لیسانس در شیمی از دانشگاه شریف (آریا مهر سابق) در سال ۱۹۷۷ به آمریکا  (جنوب کالیفرنیا) رفت و در همانجا به صفوف کنفدراسیون دانشجویان پیوست.همزمان با انقلاب به ایران باز گشت و به همراه سربداران در مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی در آمل شرکت نمود. ایرج همزمان با ۲۲ نفر از یارانش در آمل اعدام شد. همسر ایرج به مدت ۶ سال در زندان بسر برد. از این زوج دو فرزند به جا مانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0