بهرام قدک

بهرام قدک عضو کنفدراسیون در آمریکا و اتحادیه کمونیستهای ایران بود.متاسقانه اطلاعات ما در این باره ناقص است.

 

متاسقانه اطلاعات ما در این باره ناقص است.

امیدواریم که خوانندگان محترم ما را در تکمیل این بیوگرافی یاری کنند.

با سپاس فراوان هیئت تحریریه

 

 

 

 

0