بهرام نیکو

بهرام نیکو یکى از فعالین جبهه ملى در اطریش – وین و هم¬چنین یکى از فعالین کنفدراسیون  بود. متاسفانه اطلاعات بیشترى درباره او پیدا نکردیم. امیدواریم دوستان جبهه ملى بیوگرافى این زنده یاد را تکمیل نمایند.

 

1