بهروز غفوری

بهروز در سال ۱۳۳۴ در آبادان به دنیا آمد، مدتی در پالایشگاه آبادان به کار پرداخت، سپس برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت. در زمان رژیم شاه از فعالین کنفدراسیون دانشجوئی در آنجا بود. او پس از انقلاب نقش فعالی در مبارزات انقلابی مردم آبادان ایفا نمود. وی از اعضاء برجسته اتحادیه در آبادان، از مسئولین نظامی سربداران، عضو رهبری منتخب شورای چهارم و مسئول نظامی سازمان در سال ۱۳۶۲ بود.
بهروز از جمله رفقائی بود که پس از ضربه سال ۶۱، در مبارزه علیه انحلال­ طلبی بار بازسازی سازمان را به دوش کشید و نقش مهمی در برگذاری شورای چهارم و مباحث آن داشت. در اواخر آبان ۶۲ بهروز در پی تعقیب مراقبت­ های گسترده دستگیر و در پنجم خردادماه ۶۳ تیرباران شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2