بهروز فتحی

بهروز به سال ۱۳۳۲ در شهر اهواز متولد شد و در سال ۱۳۵۶ پس از دریافت لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی آریامهر برای ادامه تحصیل به آمریکا / لس آنچلس  رفت. او از بدو ورود به این شهر به یکی از فعالین کنفدراسیون دانشجوئى در شهر لس آنجلس  و هم چنین جزء کادرهاى انقلابیون کمونیست ایران در آمد.  وى پس از انقلاب بهمن ١٣۵٧ به ایران رفت و در اهواز جزء مسئولین کمیته شهر اهواز و از اعضاء شوراى رهبرى سربداران بود.
بهروز مسئول سیاسى گروه وریا، رهبرى منتخب شوراى چهار، پس از شکست قیام آمل بود. او نقش برجسته اى در ادامه حرکت سربداران و بازسازى اتحادیه کمونیست ها ایفا نمود. وى نقش محورى و تعیین کننده اى در پیشبرد شوراى چهارم سازمان داشت.
بهروز در شهریور ماه سال ۱۳۶۳ دستگیر شد و سرانجام در دیماه همان سال زیر شکنجه جان باخت. بهروز در جواب به بازجویانى که به قیام مسلحانه سربداران انگ آمریکائى مى زدند گفت : “تاریخ ثابت مى کند که چه کسى نوکر امپریالیسم است.”

 

 

 

 

1