عبدل حسن غفاری – بهروز – بهزادگیلان

بهروز (بهزاد گیلان) از اعضای فعال کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آلمان و عضو اتحادیه کمونیستهای ایران بود. عبدل در سال ۱۳۲۹ در چالوس به دنیا آمد و برای ادامه تحصیل به آلمان /کلن رفت و در رشته معماری فارغ الحصیل شد. وی پس از بازگشت به ایران نقش فعالی در سازمان دادن مبارزات کارگران بیکار رشت ایفاء نمود. او از شرکت­ کننده گان در قیام سربداران بود و در جریان آن قیام زخمی شد. پس از ضربه سراسری تیر ماه سال ۶۱، بهزاد نقش فعالی در بازسازی سازمان ایفاء کرد. در بهمن ماه سال ۶۱، او به خاطر اجرای ماموریتی برای آغاز مجدد مبارزه مسلحانه به جنگل­ های آمل رفت. به علت حادثه­ ای که جزئیاتش هنوز روشن نیست، بهزاد به همراه عبدالله میرآویسی اسیر شدند. آنان زیر شکنجه ­های وحشیانه دشمن حتی از ذکر نام خود خودداری کردند. به احتمال زیاد این دو رفیق زیر شکنجه جان باختند. در فروردین سال ۶۲، رژیم خبر اعدام دو تن از اعضای سربداران را اعلام نمود.

 

 

 

 

 

1