بیژن فتاحی

بیژن فتاحی عضو کنفدارسیون در آمریکا و اتحادیه کمونیستهای ایران بود و توسط جمهوری اسلامی اعدام گردید.

 

 

 

متاسقانه اطلاعات ما در این باره ناقص است.
امیدواریم که خوانندگان محترم ما را در تکمیل این بیوگرافی یاری کنند.
با سپاس فراوان هیئت تحریریه

 

 

 

0