بیژن چهرازی

بیژن چهرازی در سال ۱۳۱۸ در روستای باغبادوران نزدیک اصفهان به دنیا آمد. پس از پایان دوره دبیرستان بهشت آیین اصفهان به اتریش رفت و در رشته اقتصاد دانشگاه گراتس ثبت نام کرد. او از بدو ورود به این شهر به فعالیت سیاسی پرداخت و از نخستین شمار کسانی است که با شکل گیری کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به این جنبش پیوست. با اوجگیری جنبش اعتراضی علیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، بیژن از سازمان دهندگان آن جنبش اعتراضی بود. او یکی از پایه گذاران سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور بود. پس از برگذاری جلسه تدارکاتی مونیخ (اردیبهشت ۱۳۴۳) برای گذراندن یک دوره آموزشی به چین سفر کرد. یادداشت های بیژن از چین به صورت جزوه های آموزشی سازمان انقلابی در اختیار اعضاء قرار گرفت. او در کنفرانس اول سازمان انقلابی (آذرماه ۱۳۴۴) به عضویت هیئت اجرائیه برگزیده شد. پس از این کنفرانس بیژن مسئولیت های خود را واگذارد و مخفیانه به ایران رفت (۱۳۴۵). او در تابستان سال ۱۳۵۰ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد و با قیام ۵۷ از زندان آزاد شد و چون خط مشی سازمان انقلابی را در حمایت از جمهوری اسلامی قبول نداشت، با شماری از هم بندان خود گروه آرمان را بنیاد نهاد. پس از مدتی به سازمان زحمتکشان انقلابی کردستان (کومله) پیوست و در آذر ۱۳۶۱ دستگیر و پس تحمل شکنجه های زیاد در یکی از روزهای مرداد ۱۳۶۲ اعدام گردید.

 

 

 

 

2