حبیب معصومی

حبیب در سال ۱۹۴۱ در کرمانشاه متولد شد و برای ادامه تحصیل به سال ۱۹۶۴ به شهر هامبورگ در آلمان غربی رفت. او در رشته  اقتصاد به تحصیل پرداخت. در سال ۱۹۶۶  کالج هامبورگ را با موفقیّت به آخر رساند. او سپس  تحصیلات خود را در رشته ی اقتصاد شروع  و به پایان رساند. حبیب در بدو تاًسیس سازمان انقلابی حزب توده ایران به تشکیلات پیوست وهم چنین فعالیّت سیاسی خود را  در سازمان دانشجویانکنفدراسون جهانی ایرانی شهر هامبورگ  دنبال کرد. او در سال ۱۹۷۹ با شروع انقلاب به تهران رفت و فعالیّت خود را در امور تجارت و مستغلات با موفقیت زیادی پی گرفت. حبیب در اوائل سال ۲۰۱۸ در ایران در گذشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0