حسام روان

حسام روان در دبیرستان به مسائل سیاسی علاقمند شد و برای ادامه تحصیلات به آمریکا رفت و به کنفدراسیون جهانی پیوست. سپس با سازمان انقلابی جزب توده ایران آشنا شد و به آن سازمان پیوست. در آستانه انقلاب به ایران بازگشت و با تشکیل حزب رنجبران، به عضویت آن در آمد.
حسام برای آشنایی با زندگی کارگران و سازماندهی مبارزات آنان در کارخانه نساجی شیراز به کار پرداخت. در جریان حمله جمهوری اسلامی به حزب رنچبران، او که تحت تعقیب بود، موفق شد به کمک کارگران از چنگ پاسداران گریخته و تا مدتی به مبارزه مخفی خود ادامه دهد. در این فاصله او در بوشهر از طریق کار ساختمانی گذران زندگی می­ کرد.
حسام که در جریان درگیری عشایری شیراز زخمی شده بود، پس از چندی به تهران رفت و به چنگ مأموران رژیم افتاد و به زندان عادل­ آباد شیراز منتقل شد. حسام روان در هفتم دی­ماه ۱۳۶۱ اعدام شد.

 

 

 

 

 

 

0