حسن حقایق

حسن حقایق از اهالى فارس بود. پس از دریافت دیپلم در آبادان در سال ۱۹۷۲ براى ادامه تحصیل به هندوستان رفت. در آنجا به صفوف کنفدراسیون دانشجویان ایرانى پیوست. در سال ۱۹۷۳ به آلمان شهر ماینس رفت و مبارزه¬اش را علیه رژیم شاه آنجا ادامه داد. همان¬جا بود که به سازمان انقلابى حزب توده ایران پیوست و تا زمان انقلاب در شهر ماینس فعال بود.
حسن پس از انقلاب مسئول کتابخانه حزب رنجبران ایران در آبادان بود. بعد از حمله رژیم اسلامى به نیروهاى انقلابى حسن نیز دستگیر و روانه زندان گردید. همسر حسن نیز هم¬زمان دستگیر گردید و چند سالى در زندان ماند و در نتیجه تنها فرزندشان که بدون پدر و مادر مانده بود، تاب تنهائى نیاورد و آن کودک نیز از سر غم جان باخت.
حسن را هنگام دستگیرى  به شدت شکنجه کردند و زیر شکنجه او را کشتند.

 

 

 

 

 

0

Leave a Reply