حسن چوپانی خسروشاهی

حسن چوپانى در سال ١٣٢۴ در خسروشاه از توابع تبریز در یک خانواده تهیدست زاده شد. در همان جا به دبستان رفت و دبیرستان را در اسکو و تبریز به پایان رساند. حسن علاقه­ مند به تحصیل بود تا این­که به کمک برادرانش براى ادامه تحصیل به ترکیه رفته و آنجا مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد گرفت. در شهر استانبول جذب کنفدراسیون و سپس به جمع هواداران سازمان انقلابى پیوست. در ارتباط با یکى از اعضای سازمان  انقلابى قبل از انقلاب به ایران رفت و در مبارزات مردم آذربایجان علیه دیکتاتورى شرکت جست.

تلاش حسن براى پیدا کردن کارى بعد از انقلاب بی ثمر ماند. مدتى شهردار به عنوان خسروشاه انتخاب شد و سپس به کار صادرات و واردات پرداخت. نداشتن کار دائمى برای امرار معاش خود، همسر و فرزندانش او را به دپرسیون انداخت و در گیرودار با این بیماری دچار سکته قلبى شد و از میان ما رفت.

۰