حسین قدس

حسین قدس در سال ۱۳۵۱ برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت و به صفوف کنفدراسیون پیوست. عشق به امر آزادی زحمتکشان باعث شد که وی به عضویت سازمان انقلابی درآید. او در بهار ۱۳۵۶ به ایران بازگشت، اما گویا ساواک به او مشکوک شده بود و از رابطه¬ی او با تشکیلات آگاهی داشت. نخست پاسپورت او را گرفتند و سپس از او تعهد طلبیدند که دیگر در فعالیت¬های ضد رژیمی شرکت نخواهد کرد. حسین زیر بار این فشارها نرفت و همه همت و وقت خود را صرف مبارزه علیه رژیم کرد.
با اوجگیری مبارزه مردم بر علیه رژیم شاه او نیز در کنار مردم به مبارزه پرداخت. و با تأسیس حزب رنجبران به صفوف آن پیوست.
حسین در مناسبات با هواداران گروه¬های چپ با پافشاری بر روی حفظ مناسبات نزدیک و دوستانه با آنها، هیچ¬گاه از مبارزه ایدئولوژیک- سیاسی با نظرات آن¬ها غفلت نمی¬کرد. مخالف سرسخت هرگونه چپ¬روی بود و عمیقاً از پراکندگی و تفرقه چپ عذاب می¬کشید.
حسین قدس در عین حال از سازمان¬دهندگان مبارزه مسلحانه و مسئول حزب رنجبران در شهر گرگان بود و در جریان درگیری مسلحانه با عوامل رژیم جمهوری اسلامی در شمال در تاریخ پانزدهم آبان¬ماه ۱۳۶۰ جان باخت.

 

 

 

 

0