حسین مظلومی

حسین مظلومی در سال ۱۳۲۵ زاده شد. حسین از فعالین پرکار کنفدراسیون دانشجویان در آمریکا بود. وی پس از اخذ دیپلم دبیرستان دو سالی به عنوان سپاهی در روستاهای ایران خدمت کرد. زندگی در فقر و عقب ماندگی در کنار هموطنانش نقشی ماندگار بر شخصیت دلسوز و مهربان او داشت.  در سال های دانشجویی در آمریکا به صفوف “سازمان انقلابی” پیوست و فداکاری ها کرد. در دوران انقلاب با همسرش به ایران بازگشت و به مبارزات حزبی ادامه داد. حسین در سال ۱۳۶۸ در آمریکا درگذشت.

۱