خلیفه مردانی

خلیفه مردانی عضو کنفدراسیون در آمریکا و اتحادیه کمونیستهای ایران بود که توسط جمهوری اسلامی اعدام گردید.

 

 

متاسقانه اطلاعات ما در این باره ناقص است.
امیدواریم که خوانندگان محترم ما را در تکمیل این بیوگرافی یاری کنند.
با سپاس فراوان هیئت تحریریه

۰