رضا فغانی

رضا جهت ادامه تحصیل به آلمان رفت و در شهر کلن به صفوف کنفدراسیون پیوست. او از طرفداران جبهه ملی ایران در خارج از کشور بود. رضا از سال های ۱۹۷۵ تا انقلاب بهمن ۵۷ در فعالیت های واحد کنفدراسیون کلن فعال بود.
رضا در سال ۲۰۱۶ در اثرسرطان در کلن درگذشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

0