روزبه منافی

روزبه در سال ۱۳۳۹ به دنیا آمد. برای تحصیلات راهی آمریکا شد و به کنفدراسیون پیوست. هم­زمان با قیام ۵۷ به ایران بازگشت و به عنوان یکی از مسئولین تشکیلات ستاد (شاخه دانش­ آموزی اتحادیه) به فعالیت پرداخت. مدتی مسئول انتقال نشریه حقیقت به خوزستان بود. سپس در بخش تبلیغات اتحادیه در تهران فعال شد. پائیز ۵۹ به آبادان رفت و دوره آموزش نظامی را گذراند. بعد به تهران برگشت و در بخش کارگری فعالیت خود را ادامه داد. با طرح قیام مسلحانه از طرف اتحادیه روزبه بی­درنگ داوطلب پیوستن به سربداران شد. او درست یک ­روز قبل از قیام آمل خود را به شهر رساند. او سنگر به سنگر با مزدوران رژیم جنگید تا آن هنگام که زخمی سخت برداشت.  در جریان خانه­ گردی­ های پاسداران بعد از نبرد آمل صبح ۷ بهمن دستگیر شد. روز نهم بهمن روزبه در کنار ۹ تن از یاران سربدارش تیرباران شد.

 

 

 

 

 

 

 

1