سیاووش قبادی

سیاوش قبادی در سال ۱۳۲۵ شمال ایران؟ به دنیا آمد. دبستان و دبیرستان را در سال ؟ در ؟ به پایان رساند. در سال ۱۹۷۲ جهت ادامه تحصیا به آلمان شهر کلن رفت. بعد از یاد گیری زبان آلمانی در مهندسی عکاسی و فیلم برداری در همین شهر ثبت نام نمود. سیاوش بقول دوستانس سیا در سال ۱۹۷۶ بعنوان لیسانس عکاسی و فیلم بردار فاغ التحصیل شد.او به عنوان فیلم بردار در شرکت های خصوصی و هم چنین در تلویزیون دولتی کلن و.د.ر کار کرد.
سیا از روز ورود به کلن وارد صفوف کنفدراسیو شد و در بخش کارهای امدادی به دانشجویان تازه وارد شهر همیشه فعالیت میکرد.و این حس همدردی و یاری به دیگران را تا آخرین روزهای زندگی اش.از دست نداد. میدانیم که سیا در کمک رسانی به پناهنده های دور و برش از تهیه لباس گرفته تا رساندن غذا بطور منظم درارتباط بود. او که این اواخر خود را نیمه باز نشسته کرده بود وقت های بیکاری اش را در کمک رسانی کسانی که به کمک او احتیاج داشتند صرف میکرد.
سیا ذوق هنری فوق العاده داشت .او علاوه بر هنر فیلم برداری و عکاسی در جشنهای کنفدراسیون چه جشن های نو روزی یا مهرگان و غیری در تنظیم و تهیه بخش هنری این جشنها حضوری مشخص داشت. دکلمه های سیا به خصوص شعر >مادر> هنوز در زهن دوستانش جاودانه است.
متاسفانه سیا زود از میان دوستانس رفت نه حق اش بود و نه وقتش. او در تاریخ ۲۰۱۹ در نزدیک های شهر کلن هنگام ورزش ایست قلبی پیدا می کند و در جا فوت می کند.

 

 

 

 

 

0