علی حیدری کایدان

على کایدان دوران دبیرستان را در ایران به پایان رساند و براى ادامه تحصیل به آمریکا رفت. همانجا على وارد فعالیت¬هاى سیاسى شد و به کنفدراسیون دانشجویان ایرانى پیوست. او عرصه مبارزه در صفوف کنفدراسیون را براى برآورد کردن خواسته¬هاى سیاسى خود کافى ندانست، لذا به سازمان انقلابى پیوست و به پیشنهاد این سازمان در سال ١٣۵۵ به زادگاه خود مسجد سلیمان بازگشت. او در تظاهرات و مبارزات کارگرى آن شهر کارگرى نقش فعال داشت. على توسط ساواک در سال ١٣۵۶ دستگیر و به ٨ سال زندان محکوم گشت و در آستانه انقلاب آزاد گردید.
على با آغاز جنگ ایران و عراق به جبهه رفت و در ۲۲ مهرماه ١٣۵٩ به ضرب گلوله¬هاى سربازان عراقی در چهار راه طالقانی در خرمشهر کشته شد.

 

 

 

 

 

1