غلامعباس درخشان

غلامعباس درخشان (مراد) از فرزندان پرولترهای شرکت نفت در آبادان بود. در سال ۱۳۵۵ برای آشنائی با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به آمریکا رفت. او خیلی زود یکی از فعالین اتحادیه کمونیست­های ایران شد و جزء اولین رفقائی بود که قبل از انقلاب ۵۷ به ایران بازگشت و مسئولیت سازماندهی رفقای جنوب را بر عهده گرفت. او پس از انقلاب به کردستان رفت. مسئولیت­های مهم و گوناگونی در «تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان» (تشکیلات مسلح اتحادیه در کردستان) بر عهده گرفت. قبل از طرح قیام آمل مسئولیت شاخه کردستان اتحادیه را بر عهده داشت.
مراد (عضو کمیته دائم رهبری در سال۱۳۶۰) نقش تعیین­ کننده­ ای در رهبری و تدارک قیام سربداران داشت. مراد در زمان قیام آمل سی ساله بود. او یک روز پس از شکست قیام در شهر آمل توسط دشمن دستگیر و شناسائی شد. مراد در تابستان سال ۶۱ زیر شکنجه جان باخت.
۲