فتح الله تبری

تبری از اعضای کنفدراسیون در اتریش بود. برای ادامه تحصیل به آلمان به شهر کلن رفت. فتح الله انسان بسیار جدی و مبارزی بود. بارها جزء هیئت کارداران واحد کلن انتخاب شد و در مبارزات دانشجویان برعلیه جشن­ های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی شرکت و نقش رهبری کننده داشت. تبری اختلافات گروهی آن دوره را با منطق و دلیل بحث می­ نمود. او قبل از انقلاب در شهر کلن بیمار شد و همانجا درگذشت و نتوانست در کنار مردم ایران مبارزه علیه رژیم شاه را از نزدیک ببیند.

۱