فرامرز بیانی

فرامرز بیانی در ۲۱ مهرماه ۱۳۲۱ زاده شد و در ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۴ در تهران درگذشت. فرامرز پس از دریافت دیپلم به آلمان رفت و در شهر کالسروهه در رشته الکترونیک به تحصیل پرداخت. پس از اقامت در آلمان به کنفدراسیون و سازمان­ های جبهه ملی در خارج از کشور پیوست. او در کنگره هشتم ۲۸ آوریل ۱۹۶۸ به عنوان دبیرتشکیلات و در کنگره دهم ۲۶ دسامبر ۱۹۶۹ به عنوان دبیر موقت کنفدراسیون انتخاب شد.

فرامرز همواره هوادار پیگیر آرمان­ های جنبش مشروطه و دکتر مصدق بود. او پس از انقلاب به ایران بازگشت و با تحمل همه سختی­ ها حاضر به ترک دگرباره میهن خویش نشد.

۳