فرامرز طلوعی سمنانی

متولد ۱۳۲۳ — فرامرز پس ازپایان دوره دبیرستان وگرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل به ایالت متحده آمریکارفت. او فوق لیسانس خود را دررشته مهندسی برق از { دانشگاهکالیفرنیابرکلی } درایلات متحده آمریکا گرفت.اودردوران تحصیل دانشجوئی ممتازبود ومقاله ای درمجله علمی ( الکتریکال ) نوشت .درپاییز سال ۱۳۵۷ به اتفاق همسرش { همسرایشان فرح ابراهیمی بود که اوهم در ایالات متحده یکی ازدانشجویان کوشا درکنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود } به ایران بازگشت وخودرا وقف فعالیت سیاسی تمام وقت کرد.فرامزطلوعی دارای دوفرزند است .درسال ۱۹۶۷ به عضویت درکنفدراسیون جهانی محصلین ودانشجویان ایرانی درآمد وچند دوره دبیرانجمن دانشجویان ایرانی درشمال کالیفرنیا وسازمان دانشجویان امریکا بود.درسال ۱۹۷۰ به عضویت درسازمان انقلابیون کمونیست ( بعدها : اتحادیه کمونیستهای ایران) درآمد وازکادرهای بسیارموثراین سازمان بود.دراوایل دهه هفتاد میلادی زمانی را درخاورمیانه به تهیه برنامه های رادیویی پرداخت که برای ایران پخش می شد.
دردومین کنگره اتحادیه کمونیستهای ایران که پس ازانقلاب بهمن درفروردین ۱۳۵۸ درتهران برگزارشد، فرامرزبه عضویت درمرکزیت این سازمان انتخاب شد وپس ازآن تا هنگام دستگیری در ۱۳۶۱ دررهبری این سازمان بود.هنگامی که اکثریت اتحادیه کمونیستها به مشی مبارزه مسلحانه برعلیه جمهوری اسلامی رویآورد، فرامرزطلوعی جزوبخش اقلیت درسازمان اتحادیه کمونیست ها ومخالف این مشی مبارزه مسلحانه بود اما به عضویت دراتحادیه کمونیستها ادامه داد. فرامرزدرسال ۱۳۶۱ دستگیر شد . رژیم جمهوری اسلامی فرامرز  را همراه با گروهی دیگراز اعضای اتحادیه کمونیست هاپس ازبکاربردن شکنجه های بسیاروحشیانه ودردآوروکشنده برجسم وروح این دستگیرشده گان با برگزاری دادگاهیدرزندان اوین بشیوه دادگاه های سیاه دوران تفتیش عقاید کلیسا درسده های میانه دراروپا به ریاست {حاج آیت الله گیلانی } وبه دادستانی آدمکش شناخته شده جمهوری اسلامی { حاج اسدالله لاجوردی } وبه دستیاری { حاج آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی }این گرو را بدون داشتن هیچگونه وکیلی همگی را به اعدام محکوم کردند.اعدام گروهی ۲۲ نفر، ساعت ۲۱ شب روزچهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۶۱ درشهرآمل به اجرا گذاشته شد .
۳