فرامرز فرزاد

فرامرز فرزاد در دوره رژیم شاه، از فعالین کنفدراسیون در آمریکا بود. فرامرز پس از بازگشت به ایران، در جریان مبارزات انقلابی توده­ ای فعالانه شرکت جست. او از اعضای برجسته اتحادیه کمونیست­های ایران، معاون نظامی گروه قاسم، فرمانده گروه عملیاتی بسیج بود. مدتی در تیم تبلیغات و محلات همراه با سهیل سهیلی فعالیت نمود. مدتی در جبهه آبادان بسر برد. دانش و قابلیت­ های نظامی خود را بالا برد. فرامرز، در دوره اول در جنگل مسئولیت آموزش نظامی رفقا را بر عهده گرفت. کار با انواع سلاح­ ها بویژه آر پی جی هفت را با جدیت به رفقای دیگر آموزش داد. فرامرز که از ذوق هنری برخوردار بود، همراه با سهیل سهیلی در جنگل گروه کر سازمان داد و نواری از سرودهای انقلابی سربداران تهیه نمود. در جریان درگیری ۲۲ آبان همراه با رفیقی دیگر، یکی از گروه های دشمن را در هم کوبید. در جریان درگیری «رزکه» زخمی و به شهر منتقل شد. اما پس از مداوا سریعاً به جنگل بازگشت. به دلیل قاطعیت و جسارت فوق العاده­ اش، کاک اسماعیل وی را به عنوان فرمانده عملیات بسیج و آغازگر کل عملیات در شهر انتخاب کرد. فرامرز در شب نبرد آمل، با شجاعتی وصف­ ناپذیر رفقای تحت مسئولیت خود را رهبری کرد و پا به پای آنها علیه نیروهای مستقر در بسیج جنگید. فردا صبح که اکثریت اعضای گروه وی توسط دشمن محاصره شدند در کنار آنان قرار گرفت. حتا زمانی که هیچ نور امیدی به چشم نمی­ خورد، او تا آخرین دقایق زندگی روحیه انقلابی خود را حفظ کرد و به دیگران روحیه داد و مسئولیت خود را قهرمانانه به پیش برد و سرانجام با دیگر هم­رزمانش به استقبال مرگی حماسی رفت.

 

 

 

 

 

 

 

1