فرشید غنچه

فرشید غنچه در دهم آذر ۱۳۹۵ در آلمان در گذشمتاسقانه اطلاعات ما در این باره ناقص است.
متاسقانه اطلاعات ما در این باره ناقص است.
امیدواریم که خوانندگان محترم ما را در تکمیل این بیوگرافی یاری کنند.
با سپاس فراوان هیئت تحریریه.

 

 

 

 

 

0