ماهان سجادی

ماهان سجادی در ۱۷ مهرماه ۱۳۳۶ به دنیا آمد. از همان دوران تحصیل در دبیرستان به مبارزه سیاسی کشیده شد. سپس برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و چون بسیاری از دانشجویان ایرانی در آن سال­ ها به کنفدراسیون دانشجویان پیوست و پس از چندی به عضویت سازمان انقلابی حزب توده ایران درآمد.
در آستانه پیروزی انقلاب بهمن، ماهان با سری پرشور و روحیه­ ای رزمنده و حساس به ایران بازگشت و با تشکیل حزب رنجبران ایران به مبارزه خود در صفوف آن حزب ادامه داد. هنگامی که حزب رنجبران سیاست مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را پیش گرفت، ماهان آمادگی خود را برای شرکت در این مبارزه اعلام کرد و به این منظور به گرگان رفت. پس از مدتی، در جریان درگیری نظامی با مأموران رژیم جمهوری اسلامی در جنگل­ های شمال به دست عمال رژیم افتاد و در بیستم آذرماه ۱۳۶۰ تیربادان شد.

 

 

 

 

 

0