مجید شریف

مجید شریف در سال ۱۳۲۹ به دنیا آمد. او از دانشگاه صنعتی آریامهر فارغ التحصیل شد و برای ادامه تحصیلات خود به آمریکا رفت و در دانشگاه لس آنجلس در رشته فیزیک ثبت نام کرد. مجید به موازات همکاری و نزدیکی با سازمان کنفدراسیون در این شهر، یک گروه مسقل اسلامی را پایه گذاری نمود. این گروه دردرون سازمان دانشجویان کنفدراسیونی به “رفقای اسلامی” معروف بود. چندی پس از انقلاب مجید به فرانسه رفت و در آن جا دکترای خود را در رشته فلسفه اخذ کرد. گروه مجید پس از انشعاب در درون کنفدراسیون در سال ۱۹۷۶، با دو گروه “اتحادیه کمونیست های ایران” و طرفداران جبهه ملی چریک ها همکاری داشت.مجید در رشته فلسفه اسلامی، دمکراسی و اسلام مبارز مقالات متعددی در ایران انتشار داد و در روزنامه های ملی- مذهبی به عنوان فیلسوف اسلامی شناخته می شد. او پس از یک اقامت ۱۲ ساله در فرانسه به سال ۱۹۹۵ به ایران بازگشت. در سال ۱۹۹۸ (آبان ۱۳۷۷) در اثر تزریق داروی شیمیائی مهلک توسط نیروهای دولتی، و به همراه تعداد دیگری از نویسندگان و روزنامه نگاران مبارز قربانی توطئه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و “قتل های زنجیره ای” گردید.
۰