محمدحسین علی­ آبادی

محمدحسین (فریدون) علی­ آبادی عضو کنفدراسیون جهانی در آمریکا و اتحادیه کمونیستهای ایران بود.
فریدون پس از اتمام دبیرستان به آمریکا رفت و در کالج ایالتی سن حوزه در رشته مهندسی (مکانیک ) و سپس در رشته فوق لیسانس اقتصاد تحصیل نمود. در سال ۱۹۶۷ به عضویت در کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در آمد و چند دوره دبیر انجمن دانشجویان ایرانی در شمال کالیفرنیا و سازمان دانشجویان آمریکا بود. در سال ۱۹۷۰ به عضویت در سازمان انقلابیون کمونیست (بعد ها: اتحادیه کمونیستهای ایران) در آمد و از کادرهای بسیار موثر این سازمان بود. مسئولیت کمیته مطالعه درباره ساختار اقتصادی ایران در این سازمان به عهده فریدون علی آبادی یود که علاوه بر مطالعه تئوریک موضوع، برای مطالعه تجربی، سازمان چند نفر از اعضایش را تحت نظر فریدون به ایران فرستاد.
 در اولین کنگره اتحادیه کمونیستهای ایران که در فروردین ۱۳۵۷ تشکیل شد، فریدون به عضویت در مرکزیت این سازمان انتخاب شد و از آن هنگام تا دستگیری در ۱۳۶۰ در رهبری این سازمان بود. هنگامی که اکثریت اتحادیه کمونیستها به مشی مبارزه مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی روی آورد، فریدون جزء اقلیت مخالف این مشی بود، اما به عضویت در اتحادیه کمونیستها ادامه داد. فریدون در سال ۱۳۶۰ دستگیر و در سال ۱۳۶۱ تیرباران شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

2