محمود تاج الدینی

محمود تاج الدینی در سال ۱۹۷۶ برای تحصیل به سوئد رفت و در آنجا به صفوف کنفدراسیون پیوست. پس از مدتی کوتاه به عنوان نماینده دانشجویان ایرانی در سوئد در هفدهمین کنگره کنفدراسیون در شهر هامبورگ شرکت کرد و در آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به ایران بازگشت. او که در جریان مبارزات دانشجویی به عضویت سازمان انقلابی درآمده بود، پس از مراجعه به ایران به عضویت حزب رنجبران درآمد.
او در جریان اعتصاب نفتگران آبادان در سال ۱۳۵۷ شرکت داشت و شعار “خلق به خون می­کشد سلسله پهلوی” را به میان کارگران برد. او با موتوری که داشت نشریه “رنجبر” را در سطح وسیعی در آبادان پخش می­ کرد.
با تجاوز نظامی عراق به ایران، محمود نیز به جبهه رفت و در نبردهایی که در خیابان و کوچه به کوچه جریان داشت شرکت جست. محمود تاج­ الدینی در جریان همین نبردها که اغلب از آغاز صبح تا نیمه­ های شب ادامه داشت، مورد اصابت گلوله های سربازان عراقی قرار گرفت و در سیزدهم آبان ۱۳۵۹ جان باخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1