محمد علی صمدی

محمد علی صمدی در سال ۱۳۳۱ در شهر گناباد متولد شد و بعد از اتمام دبیرستان به دانشکده فنی تهران راه یافت و در رشته مهندسی شیمی فارغ التحصیل شد. بعد از پایان دوره فوق لیسانس برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در شهر گلاسکو به صفوف کنفدراسیون پیوست. هم زمان با انقلاب محمد نیز به ایران رفت و به سازمان پیکار برای آزادی طبفه کارگر پیوست. او جزو هیئت نگارش نشریه پیکار و پیکار تئوریک بود. با یورش جمهوری اسلامی به نیروهای انقلابی محمدعلی صمدی در ۲۷ تیرماه ۱۳۶۱ در تهران اعدام گردید.
۰