محمود رحیمی

محمود رحیمی در آبادان متولدشد بعد از اخذ دیپلم برای ادامه تحصیل باطریش رفت و در دانشگاه شهر گراتس شروع به تحصیل نمود. از همان بدو ورود باطریش جزو فعالان اتحادیه دانشجویان ایرانی (پرسپولیس) مقیم شهر گراتس ( عضو کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی-اتحادیه ملی) شد. او نه تنها از فعالین پر انرژی در سطح مبارزات دانشجویان ایرانی بود بلکه بعدها بسمت عضو جبهه ملی ایران در اروپا (دوره قبل از انقلاب ۵۷) بسیار فعال بود. اوایل سالهای پنجاه خورشیدی بآلمان بشهر کلن رفت تا تحصیلات خود را ادامه بدهد. وی از فعالین دانشجویان ایرانی و خارجی در شهر کلن بود. محمود در سال ۱۳۵۸ به بیماری سرطان خون مبتلا گشت و در شهر کلن درگذشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8