محمود گرگی پور

محمود (صادق) در سال ۱۳۳۱ در خرمشهر متولد شد. وى در خانواده نسبتاً مرفه پرورش یافت. بعد از اخذ دیبلم براى ادامه تحصیل عازم آمریکا شد. او به مجرد ورود به آمریکا با جنبش دانشجویی آشنا شد و مشتاقانه به فعالیت سیاسى پرداخت. در طول انقلاب ۵۷ به ایران بازگشت. در آن زمان که مصادف بود با انشعاب در درون اتحادیه کمونیستهاى ایران، در مبارزه دو خط جارى آن زمان شرکت جست و از خط مشى سربداران به دفاع برخاست. در طى فعالیت پرشور محمود در خرمشهر بارها تهدید به دستگیرى و زندان شد. و یک بار به خاطر فعالیت انقلابى به زندان افتاد. او پرشورانه در جنبش خلق عرب که توسط مدنى سرکوب می ­شد، شرکت فعال داشت. او به رهنمود تشکیلات و تحت تاثیر آن­ زمان در جنگ عراق و ایران شرکت جست و در جنگ جان باخت.  یادش گرامى باد!

 

 

 

 

0