منصور افروخته

منصور در ۲۲ ژوئن ۱۹۳۴ در همدان به دنیا آمد و بعد تحصیلات خود را تا  لیسانس زبان انگلیسی در دانشگاه تهران گذراند. درسال های قبل از مهاجرت سمپات سازمان جوانان حزب توده بود و مدت کوتاهی هم در زندان رژیم سلطنتی ایران گذراند.
منصور در سال ۱۹۶۴ به شهر هامبورگ مهاجرت کرده و درهمین سال فعالیّت سیاسی خودرا در سازمان دانشجویان ایرانی شهرهامبورگ عضو کنفدراسیون جهانی آغاز کرد. او با شروع فعایّت سازمان انقلابی حزب توده به این سازمان پیوست. منصور در شهر هامبورگ در رشته ی کتابداری به تحصیل پرداخت و این رشته را با موفقیت به پایان رساند و سپس در آرشیو کتابخانه ی بیمارستان دانشگاه هامبورگ  مشغول به کار شد. با جدائی کادرها از سازمان انقلابی منصور نیز همراه کادرها از این سازمان جدا شد. منصور در تابستان ۲۰۱۸ در هامبورگ در گذشت.

 

 

 

 

 

 

1