مهران محمودی

مهران محمودی متولد ۱۳۲۹ در تهران به دنیا آمد و برای ادامه تحصیلات خویش در رشته مدیریت در سال ۱۹۷۶ به لس آنجلس در جنوب کالیفرنیا رفت. مهران پیش از خروج از ایران نیز در مبارزات سیاسی شرکت داشت و سریعاً به صف فعالین و رهبران جنبش دانشجوئی ایرانی متشکل در کنفدراسیون پیوست. پس از انشعاب در کنفدراسیون به سال ۱۹۷۶ مهران به تشکیلات طرفداران سازمان فدائیان خلق ایران پیوست. او در سال ۲۰۱۶ پس از سال ها بیماری فلج کننده در شهر لس آنجلس از بین ما رفت. او چندین بار در دوران رژیم شاه در ایران به مناسبت رساندن آذوقه به مبارزین سیاهکل دستگیر شده بود. با تعهد و ایمان به جنبش بسیاری از دارائی خانوادگی اش را نثار یاران و مبارزات ضد رژیمی کرده بود.
۰