مهرداد رمضانی­ پور

مهرداد رمضانی­ پور در سال ۱۳۳۱ در خانواده­ای از طبقه متوسط در تهران به دنیا آمد. در دوران دبیرستان به مسائل سیاسی علاقمند شد و برای تحصیل به آلمان و سپس به سوئد رفت. او در جریان ادامه فعالیت­ های سیاسی، نخست به کنفدراسیون جهانی و سپس به سازمان انقلابی پیوست. مهرداد فعالانه در جریان فعالیت­ های حزب رنجبران شرکت کرد و در همین ارتباط مدتی به کردستان رفت. پس از آغاز حمله رژیم جمهوری اسلامی به حزب رنجبران بخش اعظم فعالیت­ های مهرداد در غرب کشور بود. با شدت گرفتن سیاست سرکوب از سوی جمهوری اسلامی، شرایط فعالیت مهرداد هم دشوارتر می­ شد. اما او کماکان با روحیه ­ای بی ­پروا و سرشار از امید وظایف خود را انجام می­ داد. مهرداد رمضانی­ پور در جریان حمله رژیم جمهوری اسلامی به حزب رنجبران در چهارم اسفندماه ۱۳۶۱ دستگیر شد. پس از شانزده ماه زندان و شکنجه، سرانجام در اوایل ۱۳۶۳ در زندان اوین به جوخه اعدام شپرده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

0