مهرداد حسینی

مهرداد زاده اورمیه و بزرگ شده تهران بود. او پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه  در سال ۱۹۷۷ برای ادامه تحصیل به ایتالیا رم رفت و دردانشکده  معماری آن شهر ثبت نام نمود. او ازهمان روزهای آغازین ورود به رم به عضویت کنفدراسیون دانشجویان ایرانی درآمد. مهرداد به صفوف هواداران سازمان انقلابی پیوست. او در سال ۱۹۸۴ تحصیلات خود را به پایان  رساند و اواخر همین سال برای کار به آمریکا مهاجرت نمود و در رشته تحصیلش  مشغول به کار شد.
مهرداد درفوریه سال ۲۰۰۳ در خانه خود دچار ایست قلبی شد و جان سپرد.

 

 

 

 

 

 

9