هوشنگ بهادری قشقائی

هوشنگ از فرزندان ایل قشقائی در نزدیکی شیراز به سال ۱۳۲۲ به دنیا آمد. او برای تحصیل به آمریکا رفت و در رشته علوم سیاسی درجه لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را از دانشگاه ملی در سان دیگو در جنوب کالیفرنیا گرفت. تقریباً از ابتدای شکل گیری سازمان دانشجوئی کنفدراسیون در سال های ۱۹۶۰ بدان پیوست و به فعالیت پرداخت. او سال ها  در دانشگاه سان دیگو و همچنین در لندن به تدریس روی آورد. از او نوشته های تحقیقی در موضوعاتی مانند اصلاحات ارضی و ایات قشقائی منتشر شده است. هوشنگ در سال ۲۰۱۴ از بیماری سرطان در شهر سان دیگو از بین رفت. هوشنگ بهادری قشقائی برادرزاده ناصر خان قشقائی از رهبران ایل و برادر دوقلوی زنده یاد بهمن قشقائی مبارز ضد رژیم شاه بود که در سال ۱۳۴۵ در شیراز اعدام شد.
۲