پرویز سیروس نیا

پرویز سیروس نیا در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) جهت ادامه تحصیل به شهر مونیخ در آلمان وارد شد.
او از همان بدو ورودش به شهر مذکور شیفته و جذب جنبش دانشجویان متشکل در کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان – ایرانی اتحادیه ملی(CISNU) شد و بدین ترتیب مبارزه خستگی ناپذیر خود علیه رژیم وابسته ودیکتاتوری شاه را آغاز کرد.
او در سال ۱۹۷۲ به شهر برلن غربی عزیمت کرد و به فعالیت شبانه روزی خود در کنفدراسیون ادامه داد.
در سال ۱۹۷۴ کنگره فدراسیون آلمان او را به دبیری فدراسیون آلمان برگزید. رفیق سیروس نیا در دوره مسئولیت خویش مجدانه و صمیمانه به وظائف خود در رهبری جنبش دانشجویی آلمان جامه عمل پوشاند.
او پس از وقوع انقلاب بهمن در سال ۱۹۷۹ راهی ایران گشت و به فعالیت سیاسی خود علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه داد.
پرویز در سال ۱۹۸۴ مانند بسیاری دیگر از فعالین جنبش به آلمان (شهر ماینس)مهاجرت کرد. و در سال ۱۹۹۰ به آمریکا – کالیفرنیا – رفت ودر سال ۱۹۹۹ در اثر خونریزی شدید معده در آنجا در گذشت ودر قبرستان Luisen Friedhof به خاک سپرده شد.
۵