کاووس سید امامی

کاووس در سال ۱۳۳۲ متولدشد. او برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در کالیفرنیا در رشته جامعه شناسی به تحصیل پرداخت. او با مبارزات دانشجویان ایرانی آشنا گشت و به صفوف آنان پیوست. او بعد از اتمام تحصیلاتش  قبل از انقلاب به ایران رفت و در دانشگاه جندی شاپور به تدریس مشغول شد. کاووس جامعه شناس و فعال محیط زیست واستاد دانشگاه امام صادق بود.تاریخ در گذشتش را در زندان ۸ فوریه ۲۰۱۸ اعلام کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1