هادی افتخاری

هادی افتخاری عضو کنفدراسیون در آمریکا و اتحادیه کمونیستهای ایران بود.

 

 

 

 

 

متاسقانه اطلاعات ما در این باره ناقص است.
امیدواریم که خوانندگان محترم ما را در تکمیل این بیوگرافی یاری کنند.
با سپاس فراوان هیئت تحریریه

 

3

عبدالرحمان آزمایش

عبدالرحمان آزمایش عضو کنفدراسیون در آمریکا و اتحادیه کمونیستهای ایران بود.

 

 

 

متاسقانه اطلاعات ما در این باره ناقص است.
امیدواریم که خوانندگان محترم ما را در تکمیل این بیوگرافی یاری کنند.
با سپاس فراوان هیئت تحریریه

 

 

4