احمد شایگان

 احمد شایگان درسال ۱۳۲۰ درتهران متولد شد.  وی درسال ۱۳۳۸ پس ازگرفتن دیپلم ازدبیرستان البرز تهران، برای تحصیل به آمریکا رفت و تا سال ۱۳۵۷ درآمریکا ماند. درآمریکا در رشته ی فیزیک در دانشگاه های نیویورک، بوستون، برکلی و واشنگتن تحصیل کرد و مدتی به تدریس و فعالیت در رشته ی شبیه سازی پرداخت. او از اعضای جبهه ی ملی ایران در آمریکا بود و در این سازمان در سمت های عضو هیأت اجرایی و مسؤول انتشارات فعالیت کرد و به کرات دبیر سازمان های محلی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور شد. یک دوره نیز دبیر سازمان دانشجویان ایرانی درآمریکا و یک دوره در سال ۱۳۵۵ دبیر تشکیلات کنفدراسیون پس از انشعاب شد.
اوازمؤسسان گروه اتحاد کمونیستی بود و بعد از سال ۵۵ از سوی سازمان به لیبی اعزام شد و مسؤولیت رادیوی “میهن پرستان” را  در این کشور به عهده گرفت. این تشکل بعد از انقلاب به سازمان وحدت کمونیستی تغییر نام داد. شایگان همچنان در آن فعال بود. در سال ۱۳۶۰ بازداشت شد و تا سال ۶۴ در زندان ماند. از دیگر فعالیت های او در ایران می توان به تدریس فیزیک در دانشگاه های موسسه ی عالی پارس، خرم آباد، دانشگاه آزاد  واحد کرج و دانشگاه آزاد تهران واحد شمال و تدوین دانشنامه فیزیک اشاره کرد.

 

 

 

 

1

Leave a Reply