بهرام دژبخش

بهرام دژبخش یکی از کادرهای برجسته سازمان انقلابی و مسئول این سازمان در شهر برلین بود. او به همراه  بهرام راد سال‌ها نقشی مؤثر در فعالیت‌های کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور داشت. دوستان و یاران بهرام به خوبی نقش برجسته و خستگی ناپذیر او را علیه رژیم استبدادی شاه و سلطه بیگانگان به یاد دارند. هر جا که مبارزه بود، او نیز بود؛ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در کشور، مبارزه علیه نمایش های جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و سرانجام مبارزه به راه سوسیالیسم. بهرام اندیشمند و سخنوری توانا بود. یکی از نخستین کسانی بود که پس از انقلاب در ماهیت کشور شوروی در دانشگاه تهران سخنرانی کرد. جذابیت موضوع و تازه‌گی آن به آن اندازه بود که متن آن به شکل جزوه‌ای انتشار یافت و مورد بحث‌های دامنه‌دار قرار گرفت.
بهرام به ادبیات عشق می­ ورزید و خود نیز گاه شعر می­ سرود. شعرهایش در جمع دوستان و نشست‌های سازمانی خوانده می­ شد و مورد استقبال قرار می­ گرفت. دوستان بسیاری هنوز شعری را که او برای زنده‌یاد بشیر خسروی که به راه پیوستن به جنبش داخل کشور در منطقه کردستان به دست عوامل بارزانی کشته شده بود، به یاد دارند.
بهرام دژبخش در پنجم ماه یونی ۲۰۱۴ نابهنگام در تهران درگذشت.

 

 

 

0