بیژن دادگری

بیژن دادگری از اعضای کنفدراسیون و عضو حزب ملت ایران بود. بیژن مبارزات خود علیه نظام مستبد و وابسته شاهنشاهی پهلوی را، همراه با کنفدراسیون آغاز نموده و بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی علیه استبداد دینی جمهوری اسلامی با همراهی و همکاری جبهه ملی ایران در اروپا، به راهش ادامه داد.
کافه بیژن در کلن محل اجتماع و تردد ایرانیان آزادی خواه بود .
او در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ به علت بیماری سرطان در شهر کلن درگذشت.
۰

Leave a Reply