تورج پاشائی

تورج در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۲۱ در تهران به دنیا آمد. همان­جا به دبستان و دبیرستان رفت و در سال ۱۳۴۲ دیپلم گرفت. اواخر سال ۴۲ به آلمان رفت و در شهر اشتوتگارت سکونت یافت. سپس به مونیخ رفت و در دانشکده معماری ثبت نام نمود و در سال ۱۳۵۲ بعد از به پایان رساندن تحصیل به هامبورگ رفت.

فعالیت سیاسی تورج از همان اوایل ورود به آلمان در صفوف کنفدراسیون آغاز شد و همزمان از هواداران سازمان انقلابی بود.  در پاییز سال ۱۳۵۰ رژیم شاه جشن­ های ۲۵۰۰ ساله خود را در شیراز سازمان­دهی می­ کرد. کنفدراسیون در مقابله با این جشن­ ها فعالیت­ های سراسری را سازمان داد. او در این مبارزات کنفدراسیون نقش فعالی را به عهده داشت.

تورج عمیقاً به وحدت جنبش دانشجویی اعتقاد داشت و زمانی که این وحدت خدشه­ دار شد، با تمام نیرو در جلوی انشعاب ایستاد. تورج در شهر هامبورگ همواره در پشتیبانی از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران فعال بود. 

تورج سال­ ها با بیماری سرطان مبارزه کرد و متاسفانه در روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ در هامبورگ درگذشت.

۰